Jdi na obsah Jdi na menu
 


Divadlo Komedie 2002 - výběrové řízení

 

 
 
 
Divadlo Komedie jako umělecká dílna
Projekt 
 
Předkladatel : DeBakl, s.r.o
      David Drábek
Martin Učík
     Darek Král
 
 
1. ÚVOD
Naším záměrem je proměnit DIVADLO KOMEDIE v živý inspirovaný organismus, který se příchozím zvenčí neotvírá jen v ohrazenou večerní dobu, ale který ve svých prostorách zastřešuje kromě klasického divadelního provozu i rozmanité umělecké aktivity (workshopy, výtvarné dílny a vernisáže, performance pohybových skupin, zkoušky a koncerty hudebníků) po celý den. Takový dům bez ustání komunikuje s městem, se zájemci nejen o výsledek, nýbrž o celý průběh tvůrčího procesu. OTEVŘENOST je ústředním výrazem našeho snažení.
 
2. VÝCHODISKA PROJEKTU 
Tento model jsme si již dříve definovali a vyzkoušeli v našem olomouckém Hořícím domu. Zabraňuje rigiditě, odtrženosti a sterilitě 
uměleckého pro středí. Skupiny tvůrců živě reagují na dění kolem sebe a 
dochází navíc k dialogu zástupců různých žánrů, ke kombinování postupů, k vzájemné inspiraci.
 Tyto KOMBINOVANÉ PRODUKCE dodávají domu experimentální a svěží ráz. Logicky dostávají větší prostor ty žánry, které se zdatněji rozvíjejí a přitahují rostoucí počet zájemců. 
Po čase vzniká nezaměnitelný originální "rukopis" takové dílny a tudíž i svérázné obohacení kulturního života města. Důkazem toho jsou snad i pozoruhodné výsledky, kterých jsme dosáhli v Hořícím domě. 
 
 
 
3. ROLE PŮVODNÍ DIVADELNÍ TVORBY
 
Přes účast rozmanitých alternativních žánrů zůstává páteří dění v DK tvorba domácího divadelního souboru.
 
a) Herecký soubor 
Nové ekonomické a smluvní podmínky si vynutí změnu formy angažování herců. (viz přílohy) Přesto nám jde o zachování kontinuity herecké práce. Díky ní dosáhneme onoho svébytného druhu hereckého projevu, potřebného k vytvoření naší specifické divadelní poetiky. Proto hodláme využít kompaktnosti stávajícího hereckého souboru DK.
Ctíme, že jde o soubor vyspělý a sehraný a velmi vítáme jeho odhodlání pokračovat v práci právě s naším týmem. Naši koncepci veřejně podpořil dosavadní umělecký šéf Michal Dočekal. 
            Domníváme se, že by bylo krátkozraké rozpustit soubor tak významný v kontextu současného českého činoherního divadla (v roce 1997 obdržel titul Divadlo roku). Je pozoruhodné, kolik výjimečných hereckých individualit  je koncentrováno v jediném souboru a navíc pojeno chutí společně pracovat i po transformaci divadla. 
Po úmluvě s dosavadním souborem DK bychom rádi uváděli dále některé jeho úspěšné tituly z posledních sezón (Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy, Terezka, Les, Deset malých černoušků).
Krom pestrosti nabídky tím zabráníme dramatické dezorientaci divácké obce i propadu návštěvnosti a nahradíme ji přirozenou kontinuitou. 
 
 Stávající soubor DK hodláme dále doplnit o mimopražské herecké osobnosti, které jsme vedli k poetice Studia Hořící žirafy v minulých letech (Filip Čapka, Lubor Novotný, Bohdana Pavlíková a další).
 
 
b) Dramaturgie
Patrný příklon k současné dramatice a autorskému divadlu. 
Díky mnoha spřízněným překladatelským osobnostem (Dana Hábová, Petr Palouš, Jiří Žák, Jitka Sloupová a další) budeme v premiéře uvádět dosud nehrané zahraniční tituly.
Mnoho si slibujeme od generace mladých českých dramatiků (Jiří Pokorný, Luboš Balák, Iva Volánková, Zdeněk Jecelín, Petr Zelenka, Lenka Havlíková – Kolihová, René Levínský alias Samuel Koeniggratz). 
DK bude mít navíc svého kmenového autora ve svém uměleckém šéfovi Davidu Drábkovi.
V repertoáru budou rovnou měrou zastoupeny i tituly klasické světové a české dramatiky v moderním výkladu generačně a názorově spřízněných režisérů (Janusz Klimsza, Dušan D. Pařízek, Jiří Pokorný, Apolena Látalová 
– Vynohradnyková, Vladimír Morávek, Michal Dočekal, Oxana Meleškina             – Smilková,  Jakub Korčák, Andrej Krob). 
 
c) Centrum moderního kabaretu
 Žánru moderního kabaretu ("kyberkabaretu") se věnujeme již několik let (viz autorské inscenace Studia Hořící žirafy VAŘILA MYŠIČKA MYŠIČKU či KOSTLIVEC V SILONKÁCH). Definujeme si jej jako pevný dramatický útvar s vystavěným příběhem (nejen shlukem nahodilých skečů a gagů), který aktuálně útočí na nešvary společnosti a využívá přitom břitkého humoru, improvizace a dravé elektronické hudby. Dnešní představa o kabaretu je, žel, kalena podřadným „bavičstvím“. Proto hodláme využít prostoru DK k tříbení a zabrušování tohoto žánru a k podpoře kabaretních autorů. 
Chceme se též věnovat prezentaci mladých českých komiků (po vzoru Woodyho Allena, Andyho Kaufmana, Boba Hopea, George Burnse, V + W, a koneckonců i dřívější hvězdy DK - Vlasty Buriana). K tomuto účelu chceme drobnými úpravami přizpůsobit prostor současné kavárny Tragédie DK. 
 
4. PROBLEMATIKA PŘECHODNÉHO OBDOBÍ
Jsme si vědomi možného provozního vakua na rozhraní divadelních sezón na podzim 2002, které s sebou přináší riziko přerušení kontinuity, a tím i citelného poklesu divácké návštěvnosti. Považujeme za nespornou výhodu našeho projektu, že bychom se souborem DK mohli připravovat novou sezónu s předstihem,  již od března tohoto roku.
 
 
5. PARTNEŘI DIVADLA KOMEDIE
 
 
a) Pražské komorní divadlo  
S pány Dušanem Pařízkem a panem Davidem Jařabem, bylo dojednáno, že jejich divadelní projekty naleznou své místo v prostorách DK. Vzhledem k žádoucí totální vytíženosti sálu DK považujeme Pražské komorní divadlo za strategického partnera, který se bude spolupodílet na novém profilu scény DK. Do jaké míry dojde ke sblížení obou projektů, ukáže další vývoj. 
Dosavadní divadelní tvorbu Pražského komorního divadla považujeme za blízkou našemu vnímání divadla a shodujeme se i v některých dalších názorech a plánech jeho tvůrců. 
 
 b) Divadlo Nablízko
     V Divadle Nablízko,  působícím v A Studiu Rubín, jsme pro DK získali blízkého divadelního partnera na území Prahy. Úzká spolupráce se skupinou mladých divadelníků (absolventů společného ročníku na KALD DAMU) přinese DK možnost omladit herecký soubor a obohatit jeho profil o provokující generační pocit.
Souboru Divadla Nablízko pak na oplátku nabízíme možnost pracovat se zkušenými divadelníky a působit v prostoru o poznání rozlehlejším. 
Naším společným přáním je výrazně zpestřit programovou nabídku obou divadelních „domů“ a promísit vzájemně naše divácké obce.
Divadlu Komedie to přinese zvýšení procenta středoškolských a vysokoškolských studentů v hledišti. Svou otevřeností a experimentální povahou by jim budoucí podoba Divadla Komedie měla být velmi blízká. 
 
c) Nová osa
 Ústí nad Labem - Hradec Králové - Ostrava - Olomouc - Brno.
 Z podnětu Hořícího domu vznikl společný projekt pěti divadel: Činoherního studia, Klicperova divadla, Divadla Petra Bezruče, Hořícího domu a HaDivadla.
Po domluvě pěti uměleckých šéfů tohoto uskupení (David Czesany, Vladimír Morávek, Janusz Klimsza, David Drábek a Jiří Pokorný) vznikla tato výměnná osa spřízněných českých a moravských scén, kterou spojuje podobný divadelní názor.
Cílem projektu (podpořeného grantem MK ČR) je představit jeden progresivní proud současného českého divadla a umožnit výměnná hostování jednotlivých souborů na partnerských scénách. 
V případě našeho úspěchu v konkursu přibude jako šestý člen právě Divadlo Komedie a stane se navíc styčným centrem tohoto projektu. Místem, kde se jednou ročně uspořádá festival nejúspěšnějších inscenací souborů Nové osy. Jde v neposlední řadě o uměleckou polemiku s každoročně pořádanou přehlídkou „České divadlo“, jež vedle záslužné bilanční funkce postrádá, dle našeho názoru, dramaturgickou sevřenost a „spřízněnost volbou“. 
 Každá ze scén Nové osy má partnery v zahraničí (Drážďany, Berlín, Krakov, Bratislava, Paříž, Budapešť), takže by celé toto hnutí mohlo mít v blízké budoucnosti evropský charakter. Vedle výše zmíněné „otevřenosti“ je pro nás euroregion dalším z výrazů klíčových. Mechanismy Evropské unie a partnerství se scénami v zahraničí mohou navíc v příštích letech vytvořit jistou  finanční podporu a tedy i větší míru soběstačnosti.
 
d) Hosté DK
Festivaly, div. přehlídky, hostující soubory, divadelní sdružení
 
V našem projektu navazujeme na tradici spolupořádání různých festivalů a přehlídek, které DK hostilo v minulých letech. Jedná se zejména o Festival německy mluvících divadel, Tanec Praha, Next Wave, České divadlo. Přivítáme i další zajímavé podněty ke spolupráci. Rýsuje se např. kontakt na brněnskou „Skleněnou louku“. Otevřené dveře budou mít i jednotlivá divadla s příležitostnými zajímavými  představeními.  
   
DK představí pod svou střechou výsledky společné práce s občanskými sdruženími (např. Bohnická divadelní společnost, Studio Oáza, Mama papa) a nabídne svůj prostor přehlídkám alternativy, workshopům a happeningům.
Budeme rozvíjet moderní divadelní výchovné programy, jež mají v některých evropských divadlech významné místo, s cílem kultivace mladých lidí divadelní a hudební tvorbou.  
6. STRUČNÝ NÁSTIN PŘÍŠTÍCH ČTYŘECH DIVADELNÍCH SEZÓN: 
1. sezóna: 2002 – 2003 :
-  zahájení divadelního provozu po transformaci - na repertoáru zůstávají nejúspěšnější tituly minulých sezón
- v září 2002 premiéra prvního titulu v režii uměleckého šéfa
- vybudování kabaretní scény v prostoru kavárny Tragédie
- zahájení programu „Nové osy“ 
- ke konci sezóny přehlídka nejúspěšnějších inscenací 
„Nové osy“ v budově Divadla Komedie
 
 
 
Zamýšlený dramaturgický plán:                        
 
1. Karel Čapek  -  R.U.R.
(úprava klasického textu, tematický a filozofický posun do dnešních „kybernetických“ časů)
2. John Ford  -  Škoda že je to děvka
(brilantně napsaná, nadčasová renesanční komedie)
3. Tom Stoppard  -  Inspektor (pracovní název)
(premiérové uvedení textu proslulého dramatika, který pro  
Divadlo Komedie překládá  Dana Hábová)                                               4. David Drábek  -  Žabikuch (první z řady autorských „kyberkabaretů“, výpravný příběh o nahrazení životní reality světem počítačových her). 
 
 
2. sezóna 2003 – 2004 
- období plného provozu
-   zahájení činnosti Centra moderního kabaretu
-    2. přehlídka „Nové osy“
-    4 premiéry nových inscenací
        (v dramaturgickém výhledu jsou texty „Richard III.“ Williama
Shakespeara, „Kuřáci opia“ Davida Drábka, „V melounovém cukru“ Richarda Brautigana a nová původní hra Jiřího Pokorného)
                                       
    3. sezóna 2004 – 2005
-  reciproční zahraniční zájezdy
- 3. přehlídka Nové osy 
- mezinárodní seminář v Centru moderního kabaretu o stavu 
a formách kabaretního žánru
- 4 nové premiéry činoherních inscenací 
 
 
4. sezóna 2005 – 2006: - vyhodnocení čtyřletého grantu a příprava projektu pro jeho další získání
 
- 4. přehlídka „Nové osy“
- 1.mezinárodní festival kabaretních forem   v Divadle Komedie
-             - seminář o současné české dramatice
-             - účast na zahraničních festivalech
-             - 4 premiéry činoherních inscenací
 
7. OKRUH UMĚLECKÝCH SPOLUPRACOVNÍKŮ: 
Režiséři – Jiří Pokorný, Dušan D. Pařízek, Michal Dočekal, Janusz Klimsza,  Apolena Vynohradnyková, Oxana Smilková, Jakub Korčák, Vladimír Morávek, Andrej Krob ad.
Scénografové – Petr B. Novák, David Marek, František Skála Jr., Petr Nikl, Jaroslav Róna, ad.
Kostýmní výtvarníci: Katarína Hollá, Andrea Králová, Alžběta Vlachová, Zuzana Krejzková, Sylva Hanáková.
Hudební skladatelé: Darek Král, Jan P. Muchow, Roman Holý, Emil Viklický, Jiří Pavlica, Michal Pavlíček.
                     

8. ZÁVĚR
 
Naším cílem je vytvořit z Divadla Komedie uměleckou dílnu s celodenním programem. Podle našeho názoru tento model v kulturním spektru Prahy chybí. Chceme vytvořit protiváhu k pasivním a smířeným „divadelním továrnám“, které jen navykle plují ve
stojatých vodách. 
Rádi bychom navázali na to nejlepší, čeho bylo v posledních letech v Divadle Komedie dosaženo. Hodláme vybudovat silný a moderní evropský činoherní soubor, který snese i ty nejpřísnější nároky umělecké kritiky. S tímto souvisí náš závazek hrát už od počátku nové sezóny před plným hledištěm.  
Grantový způsob podpory přijímáme jako výzvu k ekonomické odpovědnosti i jako možnost svobodného uměleckého vyjádření. 
 
 
© David Drábek, Martin Učík, Darek Král
 

Přílohy: č. 1 Dosavadní um. činnost
              č. 2 Vedení DK 
 
Mgr. DAVID DRÁBEK
Dramatik, režisér, dramaturg.
Narozen 18. června 1970 v Rychnově nad Kněžnou. 
V roce 1995 absolvoval na katedře filmové a divadelní vědy Filozofické fakulty University Palackého v Olomouci. Diplomová práce o Woodym Allenovi. (Smutný klaun Woody Allen)
Po civilní službě (lektor dramaturgie) v Moravském divadle v Olomouci zaměstnán tamtéž jako dramaturg činohry  (1996 až 2000).
V září 2000 jmenován šéfem nově vzniklého centra alternativní kultury jménem Hořící dům. 
***
Spolu s Darkem Králem založil roku 1995 Studio Hořící žirafy, studiovou autorskou scénu Moravského divadla. Autor a režisér všech jejích inscenací.
Roku 1995 obdržel Cenu Nadace Alfréda Radoka za nejlepší původní hru roku za text JANA Z PARKU.
 
Vlastní divadelní hry a jejich režie:
 
1992    SOUSTA   (napsáno spolu s Darkem Králem)
1993    HOŘÍCÍ ŽIRAFY  (inscenováno téhož roku v olomouckém S - klubu)
1994    JANA Z PARKU   (premiéra r. 1995,  S - klub)
         1995 VAŘILA MYŠIČKA MYŠIČKU  (premiéra r. 1996 v Divadle hudby,          Olomouc)
1996 KOSMICKÁ SNÍDANĚ ANEB NEBŘENSKÝ ( premiéra r. 1997, 
S – klub)
1998    ŠVÉDSKÝ STůL   (premiéra r. 1999, Divadlo hudby)
1999    KOSTLIVEC V SILONKÁCH (premiéra téhož roku - Jazz Tibet Club,  Olomouc)
2000    KUŘÁCI OPIA 
2001    CHLUPATÝ VLAK
 
Další režie a úpravy:
 
1999 D. Drábek: KOZLÍ MUŽ - Divadlo Studna České Budějovice
2000   J. Voskovec,J. Werich: KAT A BLÁZEN - Severomoravské divadlo Šumperk
2001   J. Kraus, D. Drábek: NAHNILIČKO - Severomoravské divadlo Šumperk
2001   D. Drábek: JANA Z PARKU II - S. Hořící žirafy, Hořící dům
***
Roku 1995 režíroval Václav Klemens Drábkovu hru HOŘÍCÍ ŽIRAFY v Divadle Petra Bezruče v Ostravě. 
Roku 2000 uvedl Vladimír Morávek v Klicperově divadle hru ŠVÉDSKÝ STůL. 
Hra KOSTLIVEC V SILONKÁCH byla Vladimíru Morávkovi námětem pro televizní film RASISTICKÉ HISTORKY (ČT 2001) a také pro jeho divadelní projekt ZE ŽIVOTA OBLUDNÉHO HMYZU (Klicperovo divadlo, 2001).
 
MARTIN UČÍK
narozen 5. 12. 1955
Vystudoval herectví na Konzervatoři v Praze
Angažmá: Kladno, Ostrava, Cheb
Dále působil jako herec v : Divadelní pouť, (rovněž jako autor a režisér) Volné spojení režisérů, Studio Bouře, Náhradní divadlo.
Spolupráce s Ondřejem Havelkou: Tenhleten Manhattan, Má férová Josefína
V roce 1991 založil a dosud režijně a koncepčně vede Bohnickou divadelní společnost. 
Divadelní režie: Morodochium, Archa, Vánoční stromek, Gulliver, Egyptský rok, Věra, Marie tančí aj.
Spoluautor projektu „Centrum terapie divadlem“, který získal 1. národní psychiatrickou cenu Prof. Vondráčka v roce 1993.
Vybudoval Studio Citadela v Praze, kulturní centrum s cafégalerií, výtvarným ateliérem a divadelní zkušebnou pro klienty s psychickými problémy i veřejnost.
V angažmá v Divadle Komedie jako herec od roku 1996.
 
Mgr.  DAREK KRÁL
Hudební skladatel, dramaturg, režisér.
Narozen 15. července 1971 v Šumperku.
V roce 1994 absolvoval na katedře filmové a divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Diplomová práce: „Ennio Morriconne  
– filmová hudba“. 
  
Spoluzakladatel Studia Hořící žirafy,  dramaturg a hudební skladatel všech jeho inscenací. Režijní spolupráce na inscenacích: Hořící žirafy, Jana z parku, Vařila myšička myšičku.
 
Mimo Studio Hořící žirafy dlouhodobě spolupracuje skladatelsky zejména  s režisérem Václavem Klemensem (Krysař, D´Artagnan, Hořící žirafy, Na malém dvorku, Tajemná zahrada, Kráska a zvíře). Další spolupráce: s Václavem Martincem (Lumpacivagabundus), Jaromírem Janečkem (Ženitba, Jak je důležité míti Filipa, Maryša), Rudolfem Vedralem, Peterem Gáborem.  S Davidem Drábkem režijně a hudebně spolupracoval v Severomoravském divadle Šumperk (Kat a blázen, Nahniličko). V Moravském divadle hudebně nastudoval muzikál Muž z La Manchy.
 
K vydání je připraveno CD „Lonely Clown and  Working Angel“.

Struktura vedení DK

DeBakL s.r.o
Jednatelé:  David Drábek
   Martin Učík
Společník:  Darek Král
 
Umělecká rada DK
Umělecký šéf: David Drábek
Členové:    Prof. Milan Lukeš, Apolena Látalová – Vynohradnyková, 
Darek Král, Jiří Pokorný, Dana Hábová, 
Dušan D. Pařízek, David Jařab, Michal Dočekal, Daria Ullrichová, Zdena Hadrbolcová, David Matásek, Martin Učík, + zástupce Hl. m. Prahy
 
Velká rada DK
Tento poradní orgán bude složen z osob umělecké rady, rozšířený o osobnosti českého kulturního prostředí, nejen z oboru divadelní teorie. 
Rádi bychom přizvali zastupitele národních kultur evropského regionu a zástupce zajímavých finančních partnerů.        

PROVOZ DK

 
Využití prostor DK
1) Velký sál  
Hrací schéma: představení se konají zpravidla každý den, střídají se soubor DK s partnerskými soubory a hosty. Provoz je celotýdenní a celoroční. 
2) Divadelní kavárna Tragédie
Hrací schéma: představení se konají zpravidla dvakrát týdně (víkend), po skončení programu ve velkém sále. 
Uvádějí se malé divadelní žánry, hudební produkce, literární večery, čtené divadlo. atd. V dopoledních hodinách slouží prostor kavárny jako zkušebna (dle potřeby), odpoledne občerstvení pro veřejnost. Večer je vyhrazena návštěvníkům divadla. 
3) Partnerské prostory
Významným faktorem pro nový náročný provoz DK je poskytnutí možnosti div. zkoušek ve Studiu Citadela v Klimentské ul. č 16, prostřednictvím Martina Učíka, předsedy o. s. Studia Citadela, člena hereckého souboru DK. Další předjednané prostory pro divadelní zkoušky a pořádání doprovodných akcí při přehlídkách: NoD, A - Studio Rubín.
Zájezdová činnost
Významnou složkou divadelního provozu bude zájezdová činnost vlastního divadelního souboru DK.
a) Tuzemské zájezdy:
Jak patrno z kapitoly „Partneři DK“ jedním z cílů zájezdů budou scény spřízněných divadel „Nové osy“. Dále budeme využívat již navázaných kontaktů DK v městech se stagionovými scénami.
 
b) Zahraniční divadelní zájezdy
Budeme pokračovat v již dohodnuté spolupráci se Slovinským Městským divadlem v Lublani.
Budeme usilovat o navázání vlastních nových zahraničních kontaktů. 
Využijeme společných kontaktů „Nové osy“ v zahraničí. 
 

Příspěvky

Radní vybírají šéfa Divadla Komedie

30. 12. 2016

Jak jsme s Davidem Drábkem prohráli Divadlo Komedii...